tarieven en leveringsvoorwaarden

De tarieven voor een vertaling of correctie van een tekst zijn afhankelijk van het vakgebied en de gewenste leverdatum. Na telefonisch overleg kan een offerte worden gedaan. Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder depotnummer 405 16076.